• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utvidet opplæringstid for deg som har spesialundervisning

Informasjon om skjema og søker

NB! MÅ FYLLES UT SAMMEN MED SKOLEN

Dette er et skjema for deg som har spesialundervisning, går fulltid og har behov for utvidet opplæringstid


Vilkår for utvidet opplæringstid

  1. Eleven har rett på spesialundervisning

  2. Eleven må ha et behov.

Eleven må ha et behov for utvidet tid sett i forhold til sine egne opplæringsmål. Det er en forutsetning at eleven både trenger og har utbytte av mer opplæring for å kunne nå sine opplæringsmål innen treårsretten.

Skolen skal utarbeide en rapport over opplæringen som eleven har fått og en vurdering av egen utvikling. Elevene skal også ha en individuell vurdering. Disse vurderingene vil danne grunnlaget for PP- tjenesten sin sakkyndige vurdering. PP-tjenesten bør også si noe om forholdet mellom elevenes behov for behandling og opplæring.


Formålet

Formålet med bestemmelsen om utvidet tid er at elever med særlige behov ofte vil trenge noe lenger tid enn andre elever og at opplæringstilbudet ut over normert tid vil kunne gjøre eleven bedre rustet til yrkesliv eller videre utdanning.

Utvidet tid kan innvilges for et eller to år og eleven kan få innvilget retten når som helst i opplæringsløpet. Noen elever vil for eksempel få Vg1 over to år, mens andre elever vil kunne få et 4. og eller 5. år i videregående opplæring.

Retten gjelder heltidsopplæring i inntil to år ekstra. Det betyr at eleven skal få opplæring på fulltid i de ekstra årene i videregående opplæring.


Opplæringslova § 3-1 5, ledd:

«Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter § 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter § 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter § 3-12.»

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen,vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader