• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om å bli godkjent lærebedrift, opplæringskontor eller medlem i opplæringskontor

Informasjon

Skjemaene reguleres etter følgende kapitler i Opplæringslova med forskrifter:

  • Kap. 3 Videregående opplæring med forskrifter
  • Kap 4 Videregående opplæring i bedrift med forskrifter
  • Kap. 12 Organ knytta til fagopplæring i bedrift


Informasjon

Før en lærekontrakt kan inngås for første gang må bedriften godkjennes. Når du søker om godkjenning må du vurdere om din bedrift har kapasitet, relevante arbeidsoppgaver og kompetanse innenfor faget for å kunne tilby opplæring til en eller flere lærlinger.

De fleste bedrifter (90%) velger å gå i samarbeid med et opplæringskontor. Det gjør de ved å tegne medlemsskap i et opplæringskontor. Som medlem får de hjelp av opplæringskontoret og ansvaret er delt.  Opplæringskontoret har ansvaret for opplæringssforholdet og læreplanmålene, gjennom oppfølging, halvårssamtaler og intern plan, mens  medlemsbedriften har ansvaret for arbeidsforholdet, den praktiske opplæringen og oppfølgingen i det daglige.

Noen få søker om å bli frittstående lærebedrift. Da påtar de seg  til å stå ansvarlig for alt både opplæringssansvar og arbeidsgiveransvar.

Alle lærebedrifter må ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret bedriften har i henhold til opplæringsloven.


Om saksgang

Når søknaden er sendt inn, vil din bedrift bli kontaktet av fagrådgiver i programområdet for å avtale et godkjenningsmøte i din bedrift. Under møtet vil kravene til godkjenning gjennomgås, sammen med bedriftens interne planen for opplæring. Møtet referatføres og endelig godkjenning sendes ut i etterkant av dette møtet. Les mer om prosedyrer for godkjenning.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen,vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader